سفارش تبلیغ
صبا
khoshhalgap.ir
خداى سبحان طاعت را غنیمتى ساخته است براى زیرکان آنگاه که مردم ناتوان کوتاهى کنند در آن . [نهج البلاغه]
خوشحال چت